Bạn đang tìm anydesk portable.Starwarsvn.com gửi tới các bạn bài viết Anydesk portable [Portable Software] . Cùng Starwarsvn.com tìm hiểu ngay thôi

Di động và cài đặt

Nội dung

AnyDesk (chế độ di động) không cần cài đặt AnyDesk không cần cài đặt, nhưng nên gỡ cài đặt AnyDesk có cài đặt

AnyDesk có thể hoạt động ở ba chế độ khác nhau. Mỗi chế độ có các tính năng khác nhau ảnh hưởng đến các chức năng có sẵn cũng như cách nó bắt đầu và đóng.

 1. AnyDesk (di động) mà không cần cài đặt.
 2. AnyDesk mà không cần cài đặt, nhưng với Elevation.
 3. AnyDesk với cài đặt.

Các chế độ này xác định các tính năng của AnyDesk. Nói chung, có sự phân biệt giữa cài đặt di động và cài đặt đã cài đặt.

AnyDesk (chế độ di động) không cần cài đặt

 • Không yêu cầu dữ liệu nhận dạng quản trị.
 • AnyDesk không tự động khởi động khi thiết bị được khởi động và do đó không thể sử dụng cho đến khi khởi động theo cách thủ công.
 • AnyDesk đóng hoàn toàn khi tất cả các phiên bản của cửa sổ chính AnyDesk được đóng lại.
 • AnyDesk không thể tồn tại bên ngoài phiên người dùng hiện tại. Đăng nhập hoặc đăng xuất sẽ đóng AnyDesk và đăng xuất tất cả các phiên hoạt động.
 • AnyDesk không thể sử dụng hành động khởi động lại từ xa.
 • Không thể đặt bí danh AnyDesk.
 • Người dùng đang kết nối không thể nhìn thấy hoặc tương tác với lời nhắc UAC.
 • Truy cập không cần giám sát sau khi khởi chạy.

trở vê khởi điểm

AnyDesk không cần cài đặt, nhưng nên gỡ cài đặt

Để biết hướng dẫn về cách giới thiệu ứng dụng AnyDesk, hãy xem ứng dụng AnyDesk. Đặc quyền và Khuyến mại Quản trị (UAC).

Có thể bạn quan tâm:  Daemon tools portable [Portable Software]

Mặc dù AnyDesk đã được gỡ cài đặt nhưng được nâng cấp, nó có các tính năng tương tự như phiên bản di động của AnyDesk không yêu cầu nâng cấp nhưng người dùng được kết nối có thể nhìn thấy và tương tác với lời nhắc UAC.

Tuy nhiên, thông tin đăng nhập quản trị được yêu cầu để nâng cấp ứng dụng khách AnyDesk.

 • AnyDesk không chạy khi khởi động Windows và do đó không thể được sử dụng cho đến khi chạy theo cách thủ công.
 • AnyDesk đóng hoàn toàn khi cửa sổ chính được đóng.
 • AnyDesk có thể tồn tại bên ngoài phiên người dùng / chuyển sang màn hình đăng nhập (chạy dưới dạng HỆ THỐNG).
 • Có thể truy cập không cần giám sát sau khi khởi động AnyDesk.

trở vê khởi điểm

AnyDesk có cài đặt

 • Cài đặt AnyDesk trên thiết bị từ xa cũng cài đặt dịch vụ AnyDesk toàn cầu trong quá trình cài đặt.
  • Trong khi quá trình nền AnyDesk đang chạy (hiển thị trong khay hệ thống), AnyDesk sẽ tiếp tục chạy ngay cả khi tất cả các cửa sổ AnyDesk đã đóng.
 • AnyDesk có thể tồn tại bên ngoài phiên người dùng hiện tại. Có thể đăng ký hoặc đăng ký trong khi ghi lại các phiên hoạt động và truy cập AnyDesk cho các kết nối (không được giám sát) trong tương lai.
 • Cũng có thể kết nối lại với máy khách AnyDesk từ xa sau khi khởi động lại. Xem. Khởi động lại từ xa.
 • Thông tin đăng nhập quản trị viên được yêu cầu để thoát khỏi không gian hệ thống theo cách thủ công và khởi động ứng dụng khách AnyDesk.
Có thể bạn quan tâm:  Wondershare streaming audio recorder portable [Portable Software]

trở vê khởi điểm

Di động và cài đặt

Nội dung

AnyDesk (chế độ di động) không cần cài đặt AnyDesk không cần cài đặt, nhưng nên gỡ cài đặt AnyDesk có cài đặt

AnyDesk có thể hoạt động ở ba chế độ khác nhau. Mỗi chế độ có các tính năng khác nhau ảnh hưởng đến các chức năng có sẵn cũng như cách nó bắt đầu và đóng.

 1. AnyDesk (di động) mà không cần cài đặt.
 2. AnyDesk mà không cần cài đặt, nhưng với Elevation.
 3. AnyDesk với cài đặt.

Các chế độ này xác định các tính năng của AnyDesk. Nói chung, có sự phân biệt giữa cài đặt di động và cài đặt đã cài đặt.

AnyDesk (chế độ di động) không cần cài đặt

 • Không yêu cầu dữ liệu nhận dạng quản trị.
 • AnyDesk không tự động khởi động khi thiết bị được khởi động và do đó không thể sử dụng cho đến khi khởi động theo cách thủ công.
 • AnyDesk đóng hoàn toàn khi tất cả các phiên bản của cửa sổ chính AnyDesk được đóng lại.
 • AnyDesk không thể tồn tại bên ngoài phiên người dùng hiện tại. Đăng nhập hoặc đăng xuất sẽ đóng AnyDesk và đăng xuất tất cả các phiên hoạt động.
 • AnyDesk không thể sử dụng hành động khởi động lại từ xa.
 • Không thể đặt bí danh AnyDesk.
 • Người dùng đang kết nối không thể nhìn thấy hoặc tương tác với lời nhắc UAC.
 • Truy cập không cần giám sát sau khi khởi chạy.

trở vê khởi điểm

AnyDesk không cần cài đặt, nhưng nên gỡ cài đặt

Để biết hướng dẫn về cách giới thiệu ứng dụng AnyDesk, hãy xem ứng dụng AnyDesk. Đặc quyền và Khuyến mại Quản trị (UAC).

Mặc dù AnyDesk đã được gỡ cài đặt nhưng được nâng cấp, nó có các tính năng tương tự như phiên bản di động của AnyDesk không yêu cầu nâng cấp nhưng người dùng được kết nối có thể nhìn thấy và tương tác với lời nhắc UAC.

Có thể bạn quan tâm:  Ip scanner portable [Portable Software]

Tuy nhiên, thông tin đăng nhập quản trị được yêu cầu để nâng cấp ứng dụng khách AnyDesk.

 • AnyDesk không chạy khi khởi động Windows và do đó không thể được sử dụng cho đến khi chạy theo cách thủ công.
 • AnyDesk đóng hoàn toàn khi cửa sổ chính được đóng.
 • AnyDesk có thể tồn tại bên ngoài phiên người dùng / chuyển sang màn hình đăng nhập (chạy dưới dạng HỆ THỐNG).
 • Có thể truy cập không cần giám sát sau khi khởi động AnyDesk.

trở vê khởi điểm

AnyDesk có cài đặt

 • Cài đặt AnyDesk trên thiết bị từ xa cũng cài đặt dịch vụ AnyDesk toàn cầu trong quá trình cài đặt.
  • Trong khi quá trình nền AnyDesk đang chạy (hiển thị trong khay hệ thống), AnyDesk sẽ tiếp tục chạy ngay cả khi tất cả các cửa sổ AnyDesk đã đóng.
 • AnyDesk có thể tồn tại bên ngoài phiên người dùng hiện tại. Có thể đăng ký hoặc đăng ký trong khi ghi lại các phiên hoạt động và truy cập AnyDesk cho các kết nối (không được giám sát) trong tương lai.
 • Cũng có thể kết nối lại với máy khách AnyDesk từ xa sau khi khởi động lại. Xem. Khởi động lại từ xa.
 • Thông tin đăng nhập quản trị viên được yêu cầu để thoát khỏi không gian hệ thống theo cách thủ công và khởi động ứng dụng khách AnyDesk.

trở vê khởi điểm

Cổng. Bây giờ.

Truy cập bất kỳ thiết bị nào bất kỳ lúc nào. Mọi nơi. Luôn an toàn và nhanh chóng.

Tải ngay

AnyDesk miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.
Người dùng chuyên nghiệp cần có giấy phép. Bắt đầu ngay với bản dùng thử miễn phí 14 ngày. Bắt đầu dùng thử kinh doanh Đặt hàng ngay bây giờ


Video Anydesk portable [Portable Software]