Bạn đang tìm cheat engine portable.Starwarsvn.com gửi tới các bạn bài viết Cheat engine portable [Portable Software] . Cùng Starwarsvn.com tìm hiểu ngay thôi

Tải xuống Cheat Engine Portable miễn phí (Pc, Mac Os, Linux)

Cheat engine portable [Portable Software] - Cheat engine portable [Portable Software]

Cheat Engine Portable     là một công cụ mã nguồn mở để sửa đổi trò chơi và sử dụng các trò gian lận để làm cho chúng khó hơn hoặc dễ hơn theo ý thích của mỗi người chơi. Nó có các tùy chọn sửa đổi khác nhau và các tính năng gỡ lỗi trò chơi. Cuộc sống, tốc độ trò chơi, đạn, v.v. Nhiều biến số trong trò chơi có thể được thay đổi, chẳng hạn như Nó cũng cho phép bạn nhập các phương tiện để nhìn thấy bên ngoài các bức tường trong trò chơi, trong số nhiều tùy chọn khác. Cách tải xuống Cheat Engine Portable

Để tải xuống Cheat Engine Portable   , bạn sẽ cần:

 1. Đầu tiên, chúng tôi sử dụng liên kết tải xuống được cung cấp. Điều này hoạt động cho cả phiên bản Windows 32 bit và 64 bit.
 2. Nhấp vào Tải xuống Cheat Engine Portable và đợi quá trình tải xuống hoàn tất.
 3. Nếu tệp được nén ở định dạng .zip, hãy nhấp chuột phải vào tệp và giải nén thư mục.
 4. Bây giờ chúng ta sẽ có một thư mục với chương trình có thể được di chuyển đến bất cứ đâu.
 5. Chúng ta có thể bắt đầu tận hưởng những lợi ích mà Cheat Engine Portable mang lại. Công cụ này hoạt động tương tự nếu thư mục nằm trên bút hoặc thiết bị bộ nhớ USB.

Các ứng dụng di động có liên quan

📥 Ứng dụng di động được kết nối

 • cá mập dây
 • tầm cỡ
 • CCleaner

Cài đặt Cheat Engine Portable

Để cài đặt Cheat Engine Portable  , bạn cần lưu ý rằng một công cụ trong phiên bản portable cho phép chúng ta tận dụng các tính năng của nó mà không chiếm dung lượng trên máy tính. Với phiên bản di động của Cheat Engine này, bạn không cần phải cài đặt chương trình để tận dụng tối đa lợi ích của nó. Có thể sử dụng các chức năng của nó trực tiếp từ ổ đĩa flash hoặc thanh USB đang hoạt động.

Cheat Engine Portable làm gì?

 • Quét bộ nhớ trò chơi
 • Xử lý sự cố
 • xé ra
 • Để thu thập
 • Thay đổi tốc độ của trò chơi
 • Người tạo ra một huấn luyện viên
 • Công cụ xử lý hình ảnh 3D
 • Các công cụ xác thực hệ thống

Các tính năng di động của Cheat Engine

 • Công cụ này bao gồm trình gỡ lỗi, trình biên dịch và trình vá trò chơi giả mạo.

Yêu cầu của Portable Cheat Engine

Yêu cầu duy nhất      để sử dụng Cheat Engine Portable là có máy tính Windows và thẻ USB miễn phí 11,2 MB.

Có phiên bản di động của Cheat Engine không?

Hiện đã có phiên bản beta của Cheat Engine cho di động nhưng không hiệu quả bằng phiên bản PC. Phiên bản nâng cao của Cheat Engine dành cho điện thoại di động có thể được thêm vào trong tương lai.

Có thể tải xuống Cheat Engine cho Android không?

Như đã đề cập ở trên, Cheat Engine có sẵn cho Android, nhưng nó là một phiên bản không hoàn toàn bóng bẩy và không mạnh mẽ như phiên bản PC, vì vậy Cheat Engine cho PC được khuyến khích hơn.

Cheat Engine có sẵn trên Bluestacks không?

 Nếu bạn đang tự hỏi liệu bạn  có thể sử dụng Cheat Engine của Bluestacks hay không, câu trả lời là có. Để thực hiện việc này, bạn cần mở Cheat Engine và định cấu hình Cheat Engine để chạy trên Bluestacks trước khi mở trình giả lập Bluestacks.

Có vi rút trong Cheat Engine không?

Cheat Engine không phải là vi-rút     , mặc dù đôi khi bản tải xuống có thể chứa các tệp mà chương trình chống vi-rút của bạn hiểu là vi-rút, nhưng điều này không có nghĩa là Cheat Engine là hoặc là vi-rút.

Tải xuống

Read before download: Cheat engine is for educational purposes only. Before you attach Cheat Engine to a process, please make sure that you are not violating the EULA/TOS of the specific game/application. cheatengine.org does not condone the illegal use of Cheat EngineThis installer makes use of the installcore software recomendation pluginNote: Some anti-virus programs mistakenly pick up parts of Cheat Engine as a trojan/virus. If encountering trouble while installing, or cheat engine is not functional, disable your anti-virus before installing or running Cheat Engine(More info on this particular problem can be found here)

For those that want to have Cheat engine Setup without any extra software recomendation during install, then join CE’s patreon and download using this link and you’ll get a clean install file

Mirrors

 • programosy
 • GIGA.de (German)

Add-Ons

Cheat Engine Lua Extentions A forum with a list of useful add-ons for Cheat Engine
Improved .net data collector (Cheat Engine 6.4). Gets parent classfields as well
Improved mono data collector (Cheat Engine 6.4). Adds support for 64-bit and deals with situations where mono.dll is renamed. (Use LaunchMonoDataCollector() or mono_dissect() lua commands manually in those cases)
Save sessions (Cheat Engine 6.4). Lets you save and reload the current scan session
UEFI DBVM Loader + DBVM 16. Use this to launch DBVM before your OS(Linux, Android, Windows…) starts. Note: This is DBVM 16, which needs CE 7.3 or later

Translations

Spanish(Latin) translation files (CL_cl)
Korean translation files (ko_KR)
Spanish/Castilian translation files (es_ES)
Brazilian Portuguese translation files (pt_BR)
Russian translation files (ru_RU)
Polish translation files (pl_PL)
Chinese Traditional files (ch_TW)
Chinese Simplified translation files (ch_CN)
Chinese translation files (zh_CN)
Chinese translation files (zh_CN by shen968)

Tutorial only translations

German tutorial translation files
French tutorial translation files

Server (For network scanning)

Linux x86_64 (Cheat Engine 6.5)
Android ARM 32-bit (Cheat Engine 6.5)
Android ARM 64-bit (Cheat Engine 6.5)
Android x86 (Cheat Engine 6.5)
Android ARM7 (Cheat Engine 6.4)

Server source

Source

https://github.com/cheat-engine/cheat-engine

Personal software recommendations

Total Commander (File Manager)

Cheat engine portable [Portable Software] - Cheat engine portable [Portable Software]
Cheat engine portable [Portable Software] - Cheat engine portable [Portable Software]

Cheat Engine

Trouble running Cheat Engine? Check out the known github issue here on how to solve it

Read before download: Cheat engine is for private and educational purposes only. Before you attach Cheat Engine to a process, please make sure that you are not violating the EULA/TOS of the specific game/application. cheatengine.org does not condone the illegal use of Cheat Engine

January 18 2021:Cheat Engine 7.4 Released for Windows and Mac for everyone:

January 2 2021:Cheat Engine 7.4 Released for Windows and Mac for Patreons (public will be here soon):

Happy 2022. To start of this year good here’s the official release of Cheat Engine 7.4
My patreon members can get it here
(The public release will be here any day now. Waiting for the advertisers / network owners to accept it)

Có thể bạn quan tâm:  10recoge [Portable Software]

Please reports bugs and give suggestions to improve Cheat Engine.

Additions and changes:
AA templates now generate 14 byte jmp scripts when holding down ctrlFoundcode dialog: Replace now toggles between nop and original. Also prevents duplicatesimproved keyboard control to the hexview in memoryview. You can now hold shift while using the cursors to movelaststate isn’t saved in tables anymore (unless ctrl is down)added some space for dbvm functions so it’s less likely to click themyou can now manually delete saved resultsdebugger attach timeout window will now show the status on some debugger interfacesmodules for 64-bit in 32-bit targets are more clearly marked as suchmono will not try to re-attach after a disconnectlua: fixed copyMemory mode 2from 7.3.1-7.3.2:structure dissect watch for changes now also shows you when something has changed inbetweenadded hints to how the pointer wildcard worksthe replace button in foundcode dialog now supports multiselectYou can now also change values of groupscan scan results directly in the foundlistlua’s openProcess command now won’t deactivate all entries when previously no process was selectedyou can now edit instructions with a breakpoint on themadded linux ABI c-compiler dll’sby default mono now releases the .net threadfrom 7.3.2-7.4:added shortcut to add this address to addresslist in hexview (ctrl+numPlus)goto address popup now centers on the memview window, instead of screen centeryou can now change the font of the tracer treeadded isRep to the lua LastDisassemblerData field. And stepover now steps over rep instructionsbreak and trace: Added ‘stay within module’ optionadded custom alignment option to the hexviewer section of the memoryviewerFixes:fixed loading back highligter config for auto assembler windows.netinfo: fix field searchingfixed disassembler issues/memory corruption when closing a secondary memoryview windowfixed brake and trace killing the debugger when skipping certain modules an failing in figuring out the return addressfixed auto attach not stopping the process flashmono is less likely to disconnect when dissecting an invalid memory addressfixed checkbox and radiobutton not sizing properly in dark modefoundlist: display type override also afffects the saved columnsfoundlist: new scan now alsdo clears the saved resultsprocesslist: Fixed the highlighted color process entries in light modefixed compare to first scan hotkeyfixed handling of broken/empty language foldersfixed network modulesize lookup. (needs a new ceserver build as well)fixed position saving for the foundcode dialogfixed lua errors not giving a proper errormessagefixed {$c} and {$ccode} for the 32-bit CE buildfixed logging of writes to ignore the addresslist freezing(Skyrimfus)fixed dealing with -0.0f in c/ccode blocksfixed memscan on the last block of readable memoryfixed dealing with the proper way of namespace.classname:modulename formatting. (Supports both formats)fixed error when using freeze by thread with a very small intervalfixed {$ccode} and {$luacode} when not giving any parametersfixed some include files erroring out when usedfrom 7.3.1-7.3.2:network ceserver/linux: Fixed wpm corrupting the memoryfixed the elf symbol parserfixed speedhack on linuxil2cpp now has a progressbarfixed handling some newer il2cpp gamesfixed vmin assemblingfixed freezing when entering the wrong ceserver detailsfixed deleting groupscan entries from the scanfixed pointerscan not loading results when in a path with non-ascii charactersfixed the standalone trainer maker giving an error about duplicate entriesfrom 7.3.2-7.4:lua: fixed readByte signextending when it shouldn’tfix changeregonbp where it only changed xmm0window position saving of “find what addresses this code accesses” should be more predictablefixed saving of some color preferences in hexview, and added the fadecolorfix AA createThreadAndWait not working in a standalone scriptimproved stability of monofixed break and trace ignore flag causing an stop instead of ignore on 64 bit targets

Ngày 26 tháng 8 năm 2021:    Cheat Engine 7.3 được phát hành cho mọi người cho Windows và Mac:

Ngày 14 tháng 8 năm 2021:    Cheat Engine 7.3 được phát hành cho Patreons dành cho Windows và Mac (nói chung sẽ sớm có sẵn):

Tôi vui mừng thông báo về việc phát hành chính thức Cheat Engine 7.3 cho tất cả các thành viên patreon của tôi (Bản phát hành công khai sẽ có ở đây hàng ngày. Tôi đang chờ các nhà quảng cáo / nhà mạng đăng ký) Chỉnh sửa: Xong
. Các thành viên Patreon của tôi có thể báo cáo lỗi

và yêu cầu các tính năng cho phiên bản tiếp theo để tôi có thể thực hiện nó tốt hơn nữa.

Bổ sung và thay đổi:Đã thêm hỗ trợ chế độ tối (khởi động lại CE khi bạn thay đổi cài đặt) Tất cả các kết quả đã lưu được hiển thị trong danh sách đã tìm thấy (có thể bị loại trừ) Groupscan hiện hỗ trợ các ký tự đại diện. (chỉ hợp lệ nếu trường là con trỏ chính xác) Nếu bộ đếm thời gian lặp lại vẫn chưa kết thúc, các phím tắt có thể được lặp lại bằng cách nhả phím và nhấn lại. để lưu trạng thái trước đó của cột và giúp dễ dàng hiển thị các thay đổi Nhấp chuột giữa bây giờ sao chép giá trị của một mục cấu trúc vào khay nhớ tạm của bạn. Đã thêm khối {$ LUACODE} cho mã hóa Lua tích hợp sẵn Đã thêm trình biên dịch c vào CEA Đã thêm khối {$ C} vào trình biên dịch tự động. tất cả các khối {$ C} được kết hợp thành một tập lệnh duy nhất trước khi thực thi. Đã thêm các khối {$ CCODE} để mã hóa C tích hợp sẵn (Xem Diễn đàn, wiki, Kiểm tra tính không tương thích của CE patreon hoặc youtube của CE) Đã thêm trình biên dịch C # (Compilecs) Đã thêm chương trình con để bỏ qua. Phương pháp NET (và mono). Thông tin .NET có menu ngữ cảnh mới nơi bạn có thể tạo mẫu giải pháp thay thế cho phương pháp hợp nhất tự động, thêm lệnh gọi vào cửa sổ Thông tin .NET và các tab [Tắt] hiện có thể tham chiếu các thẻ, định nghĩa, kết quả AOBScan đã tạo và các bản phân phối. Danh sách ký hiệu do người dùng xác định trong phần [BẬT] có danh sách phụ gồm các ký hiệu CCode. Cửa sổ thay đổi địa chỉ bây giờ cũng hỗ trợ bù tương đối. Cải tiến tốc độ DBVM DBVM có một mức độ bảo mật bổ sung và dbvm_setKeys đã được thêm vào để dễ dàng thay đổi mã truy cập. Thông tin NET có menu ngữ cảnh mới, nơi bạn có thể tạo mẫu giải pháp thay thế cho phương pháp hợp nhất tự động, thêm lệnh gọi vào cửa sổ Thông tin .NET và các tab [Tắt] hiện có thể tham chiếu các thẻ, định nghĩa, kết quả AOBScan và bản phân phối đã tạo . Danh sách ký hiệu do người dùng xác định trong phần [BẬT] có danh sách phụ gồm các ký hiệu CCode. Cửa sổ thay đổi địa chỉ bây giờ cũng hỗ trợ bù tương đối. Cải tiến tốc độ DBVM DBVM có một mức độ bảo mật bổ sung và dbvm_setKeys đã được thêm vào để dễ dàng thay đổi mã truy cập. Thông tin NET có menu ngữ cảnh mới, nơi bạn có thể tạo mẫu giải pháp thay thế cho phương pháp hợp nhất tự động, thêm lệnh gọi vào cửa sổ Thông tin .NET và các tab [Tắt] hiện có thể tham chiếu các thẻ, định nghĩa, kết quả AOBScan và bản phân phối đã tạo . Danh sách ký hiệu do người dùng xác định trong phần [BẬT] có danh sách phụ gồm các ký hiệu CCode. Cửa sổ thay đổi địa chỉ bây giờ cũng hỗ trợ bù tương đối. Cải tiến tốc độ DBVM DBVM có một mức độ bảo mật bổ sung và dbvm_setKeys đã được thêm vào để dễ dàng thay đổi mã truy cập. Nó có một menu ngữ cảnh mới, nơi nó có thể tham khảo các kết quả và phân phối AOBScan. Danh sách ký hiệu do người dùng xác định trong phần [BẬT] có danh sách phụ gồm các ký hiệu CCode. Cửa sổ thay đổi địa chỉ bây giờ cũng hỗ trợ bù tương đối. Cải tiến tốc độ DBVM DBVM có một mức độ bảo mật bổ sung và dbvm_setKeys đã được thêm vào để dễ dàng thay đổi mã truy cập. Nó có một menu ngữ cảnh mới, nơi nó có thể tham khảo các kết quả và phân phối AOBScan. Danh sách ký hiệu do người dùng xác định trong phần [BẬT] có danh sách phụ gồm các ký hiệu CCode. Cửa sổ thay đổi địa chỉ bây giờ cũng hỗ trợ bù tương đối. Cải tiến tốc độ DBVM DBVM có một mức độ bảo mật bổ sung và dbvm_setKeys đã được thêm vào để dễ dàng thay đổi mã truy cập. Danh sách ký hiệu do người dùng xác định trong phần [BẬT] có danh sách phụ gồm các ký hiệu CCode. Cửa sổ thay đổi địa chỉ bây giờ cũng hỗ trợ bù tương đối. Cải tiến tốc độ DBVM DBVM có một mức độ bảo mật bổ sung và dbvm_setKeys đã được thêm vào để dễ dàng thay đổi mã truy cập. Nó có một menu ngữ cảnh mới, nơi nó có thể tham khảo các kết quả và phân phối AOBScan. Danh sách ký hiệu do người dùng xác định trong phần [BẬT] có danh sách phụ gồm các ký hiệu CCode. Cửa sổ thay đổi địa chỉ bây giờ cũng hỗ trợ bù tương đối. Cải tiến tốc độ DBVM DBVM có một mức độ bảo mật bổ sung và dbvm_setKeys đã được thêm vào để dễ dàng thay đổi mã truy cập. Danh sách ký hiệu do người dùng xác định trong phần [BẬT] có danh sách phụ gồm các ký hiệu CCode. Cửa sổ thay đổi địa chỉ bây giờ cũng hỗ trợ bù tương đối. Cải tiến tốc độ DBVM DBVM có một mức độ bảo mật bổ sung và dbvm_setKeys đã được thêm vào để dễ dàng thay đổi mã truy cập. Nó có một menu ngữ cảnh mới, nơi nó có thể tham khảo các kết quả và phân phối AOBScan. Danh sách ký hiệu do người dùng xác định trong phần [BẬT] có danh sách phụ gồm các ký hiệu CCode. Cửa sổ thay đổi địa chỉ bây giờ cũng hỗ trợ bù tương đối. Cải tiến tốc độ DBVM DBVM có một mức độ bảo mật bổ sung và dbvm_setKeys đã được thêm vào để dễ dàng thay đổi mã truy cập. Cải tiến tốc độ DBVM DBVM có một mức độ bảo mật bổ sung và dbvm_setKeys đã được thêm vào để dễ dàng thay đổi mã truy cập. Nó có một menu ngữ cảnh mới, nơi nó có thể tham khảo các kết quả và phân phối AOBScan. Danh sách ký hiệu do người dùng xác định trong phần [BẬT] có danh sách phụ gồm các ký hiệu CCode. Cửa sổ thay đổi địa chỉ bây giờ cũng hỗ trợ bù tương đối. Cải tiến tốc độ DBVM DBVM có một mức độ bảo mật bổ sung và dbvm_setKeys đã được thêm vào để dễ dàng thay đổi mã truy cập. Cải tiến tốc độ DBVM DBVM có một mức độ bảo mật bổ sung và dbvm_setKeys đã được thêm vào để dễ dàng thay đổi mã truy cập. Nó có một menu ngữ cảnh mới, nơi nó có thể tham khảo các kết quả và phân phối AOBScan. Danh sách ký hiệu do người dùng xác định trong phần [BẬT] có danh sách phụ gồm các ký hiệu CCode. Cửa sổ thay đổi địa chỉ bây giờ cũng hỗ trợ bù tương đối. Cải tiến tốc độ DBVM DBVM có một mức độ bảo mật bổ sung và dbvm_setKeys đã được thêm vào để dễ dàng thay đổi mã truy cập.
Sửa lỗi:đã sửa lỗi CE đóng băng của một số trò chơi, khi các ký tự Lua đã truy cập gỡ lỗi hiện được hiển thị cho các biến vòng lặp, một số cửa sổ đã giữ vị trí của chúng và nếu bạn không hiển thị chúng trong lần đầu tiên bạn chạy CEfixed createthreadandwait, khi bạn sử dụng thời gian tháo gỡ rò rỉ vcvtsi2ssfixed so với để quét ban đầu, nếu đó là một khối lớn và nếu nó làm cho nó truy cập hiệu quả hơn: đã sửa lỗi biên dịch hard thoát movsqfixed tối hậu thư ret filterfixed luapipe không bao giờ gọi OnErrorfixed vehdebug trên 64-bit CE reset truy cập / đăng ký với thanh ghi FPU cố định trong 32-bit đôi khi đã bỏ qua đăng ký trong trình chỉnh sửa của một dòng AMD không hoạt động, khắc phục một số vấn đề phông chữ trong việc cắt bớt và cửa sổ xem để ẩn nhóm con khi tải bảng khi trình chỉnh sửa của một hàng không hoạt động trên tùy chọn AMDfix,vị trí cố định của các loại khác trong chế độ xem thập lục phân sửa lỗi chính xác khi tải các ký tự dữ liệu ký hiệu pdb không xác định
lua:    saveTable sẽ không nhắc bạn ký vào bảng nữa. Nếu bạn bỏ qua danh sách các nút, Hộp thoại Tin nhắn sẽ hoạt động. (Mặc định là mbOK kể từ bây giờ) đã thêm buttonregisterSymbol có thể tùy chỉnh hơn, nó không còn gửi lỗi trong toàn bộ tập lệnh trong trường hợp có lỗi. Bây giờ ghi đè các ký tự hiện có và nhiều thứ khác… Các tính năng mới: form.saveToStream compilation () compilation () signExtend signTable symbollist.getModuleList symbollist.getSymbolList memscan.getSavedResultHandler memscan.getSavedResultHist SavedRes

Có thể bạn quan tâm:  Daemon tools portable [Portable Software]

Ngày 1 tháng 11 năm 2020:    Cheat Engine 7.2 dành cho Windows và Mac được phát hành:

Tôi tự hào thông báo về việc phát hành Cheat Engine 7.2. Rất nhiều tính năng mới và các bản sửa lỗi, vì vậy hãy kiểm tra.

Vui lòng báo cáo lỗi và đề xuất các tính năng mới cho phiên bản tốt hơn vào lần sau.

Ngoài ra, cập nhật tiến độ, mã nhị phân, tính không tương thích, v.v. Kiểm tra Patreon của tôi để biết các

bổ sung và thay đổi:Các loại Endian lớn đặc biệt. Bạn có thể bật chúng trong cài đặt, nếu bạn muốn Máy quét dùng chung bây giờ cũng so sánh địa chỉ chính. (phù hợp nếu có nhiều bản ghi) Hỗ trợ dịch cho cesharesmartedit đã xử lý isPointer và isOffset memrecsreferenced cải thiện chế độ xem lỗi bộ lọc bộ lọc / phần hiểu cho các địa chỉ mà bạn có thể tham chiếu một “giá trị” và áp dụng toán học cho nó “File-> Load Recents…” danh sách menu đã thêm Đã thêm tùy chọn lưu tự động (trong cài đặt) Đã thêm. Netcore hỗ trợ cho bộ thu thập dữ liệu dotnet. Đã thêm tùy chọn kiểm tra cú pháp vào cửa sổ tập lệnh lua CE. Đã thêm các phần vào cửa sổ cho trình biên dịch tự động và tập lệnh CE Lua. Trong trường hợp tập lệnh Lua, các tab được tải từ trái sang phải khi bảng được tải. Cú pháp, Khi kiểm tra tập lệnh AOBScan 64 bit có Phân bổ không có cơ sở ưu tiên, hỏi người dùng có hiểu rằng biểu thức jmp sẽ dài 14 byte hay không. Tùy chọn bổ sung cho danh sách tìm thấy Bây giờ hãy tìm địa chỉ truy cập / lưu nào cho phép một chuỗi (khi có thời gian) CEShare đã có danh sách các trò chơi với các bảngAA:
Các bản sửa lỗi của trình lắp ráp tự động
: Đã sửa lỗi nhận số lẻ cho meme mới khi sử dụng mẫu để thêm tập lệnh mới. Không quét được giá trị ban đầu không xác định cho các vùng 2GB + Đã khắc phục sự cố trong đó loại đối sánh được thay thế bằng địa chỉ. (Có một thanh ghi bộ nhớ có tên float sẽ phá hủy các tập lệnh AA để sử dụng (trôi nổi)) Hỗ trợ các phím tắt DBVMMemoryrecord của AMD được hiển thị trong cửa sổ cài đặt như được thấy ở mặt trước. Nhấp vào OK sẽ đặt dán thành lỗi này khi sao chép vào biểu mẫu. (v) insertps, (v) comis, (v) blendvp (s / d) Kerneldebug ổn định hơn với các bản dựng Windows mới hơnLua / Mono: Hỗ trợ tốt hơn cho các chuỗi utf8Lua / Mono: Mono
hỗ trợ các mục tiêu sử dụng Lua
Đã sửa lỗi phương thức executeMethod cho chuỗi rộng (type4) Đã sửa lỗi địa chỉ AOBScanUnique truncationAddressList [‘description’] hiện hoạt động, vì một số biến tập lệnh công khai trước đây hiện có tham số mới chỉ định liệu localinjectDLL có nên tải lại các ký tự getNameFromAddress để cho biết có hay không. một tham số mới mà bạn muốn có tên phân vùng (mặc định = false) TfrmLuaEngine: Ghi lại các thuộc tính mOutput và mScriptloadModule hiện có tùy chọn chờ, RemoteExecutor là một giá trị bổ sung cho giao diện DotNetDataCollectorimplemented có thể được thực thi bằng bộ nhớ từ xa Captainsities Đặt tên không được hỗ trợ Không còn vi phạm quyền truy cập và vô số thuộc tính và lớp / phương thức / thuộc tính mới. Xem tệp celua.txt
Các bản sửa đổi sau khi sửa:
11.05.2020: Sửa một số hàm object_method cũ bị hỏng. (Chỉ ảnh hưởng đến các bảng (6.2) cũ)

Có thể bạn quan tâm:  Acdsee portable [Portable Software]

Ngày 22 tháng 4 năm 2020:    Cheat Engine 7.1 dành cho Windows và Mac được phát hành:

Với đây là phiên bản mới của CE 7.1. Chỉ cần nhấp vào nút tải xuống lớn ở trên
. Ngoài ra, hãy kiểm tra sếp của tôi để biết các bản cập nhật tiến độ và mã nhị phân trước (bạn có thể nhận được nếu bạn tự biên dịch chúng)
và sau đó thêm vào phiên bản Mac và phiên bản Windows sẽ có ngày phát hành và các tính năng như nhau (cửa sổ chỉ ngoại trừ mac / ), vì mã nguồn của cả hai kết hợp thành một đoạn chèn

và thay đổi:Đã thêm hỗ trợ cho il2cpp (mono) Đã thêm hỗ trợ cho các plugin dll .NET. Thay đổi thanh ghi điểm ngắt bây giờ cũng ảnh hưởng đến thanh ghi FP và XMM. Đã thêm CEShare, một cách để chia sẻ bảng tính của bạn với người khác. điều hướng qua dữ liệu hàm để có được danh sách hướng dẫn gọn gàng, cấu trúc phân tách hiển thị đường dẫn con trỏ bằng chữ thường Thực hiện theo từng bước (nhấp chuột phải vào bản ghi để xem tùy chọn) ký hiệu trường hợp và nhãn đã cùng nhau hỗ trợ nhiều danh sách định nghĩa khi nhập dữ liệu từ một dòng pdbhexview cải thiện tốc độ của cấu trúc: nhấp đúp vào một giá trị không phải byte giờ đây sẽ hiển thị loại bạn đã chỉ định, được sắp xếp theo mã hộp thoại được tìm thấy, bộ lọc đã được thêm vào cửa sổ địa chỉ đã thay đổi, cài đặt trình gỡ lỗi sẽ không ngăn thay đổi, bạn vẫn cần mở lại quy trình để thêm hiệu ứng, luôn ẩn trẻ em, tiêu đề groupoptiongroup bây giờ có thể hoạt động như một địa chỉ. Lệnh AA createthreadandwait bây giờ có một tham số chờ. Cải thiện tính năng quét trình hợp dịch. Đã thêm phiên bản CE AVX2 sẽ tăng tốc tất cả các hoạt động dấu phẩy động mà CE thực hiện rất nhiều… Tìm kiếm cấu trúc được cải thiện cho các tệp PDB. Trình xử lý biểu tượng bây giờ có thể có các kiểu sau ở phía trước con trỏ: (BYTE), (WORD), (DWORD), (QWORD), (CHAR), (RÚT GỌN), (INT), (INT64) để ghi con trỏ vào một value .Structure kiểu này mổ xẻ có thể tìm tên lớp vc ++ và mã pascal objectDissect bây giờ cũng tìm thấy tham chiếu chuỗi. ) Nhấp chuột phải vào tiêu đề danh sách địa chỉ, Phản hồi được cải thiện cho danh sách Hành động để hiển thị menu cho phép bạn tắt tính năng sắp xếp. Kiểu làm tròn dấu phẩy động đã chọn đã được đăng ký trong sổ đăng ký.
Thay đổi:
DBVM không bật móc TSC theo mặc định. Bạn vẫn có thể
kích hoạt nó bằng cách sử dụng dbvm_enableTSCHook () Sửa lỗi: Đã sửa lỗi
rò rỉ bộ nhớ khi mở lại tệp hex để chỉnh sửa. Đã sửa hình ảnh của utf8 trong cửa sổ mổ xẻ cửa sổ. Xóa tiến trình thanh tác vụ bằng cách sử dụng quét tùy chỉnh , sửa lỗi bản dựng không đưa ra thông báo lỗi chính xác, sửa lỗi bản dựng sai thông báo, mổ xẻ, sửa quá trình khởi động trong XP Sửa lỗi có thể có bế tắc với ký tự,  Lua
Chức năng mới:
Thay đổi hàm onTableLoad (trước) sendMessageTimeoutcreateTimer (delay, function ()) createStructureFromName () createSynEdit (): fixed executeCodeLocalEx được sửa với định nghĩa tham số openFileAsProcesscheckSynchronize hiện đang chờ bản ghi chạy
. và đưa ra đề xuất để có phiên bản tốt hơn vào lần sau

Sự cố sửa đổi (Vì vậy, phiên bản 7.1 của bạn nói rằng đó là phiên bản mới hơn):
Ngày 26 tháng 4 năm 2020: Đã sửa lỗi tải chậm và xóa các bảng lớn

 

Số mới Đi xuống

Phiên bản ZIP xách tay # 286

 Mở chủ đề này vào ngày 8 tháng 1 năm 2018 · 8 bình luận Đã đóng

Phiên bản ZIP xách tay # 286

đã mở chủ đề này vào ngày 8 tháng 1 năm 2018 · 8 bình luận


Video Cheat engine portable [Portable Software]