Bạn đang tìm cách chuyển hàng thành cột trong word 2010.Starwarsvn.com gửi tới các bạn bài viết Cách chuyển hàng thành cột trong word 2010 . Cùng Starwarsvn.com tìm hiểu ngay thôi

Word, Microsoft 365 Outlook ve Microsoft 365 Word 2021 Outlook 2021 Word 2019 Outlook 2019 Word 2016 Outlook 2016 Word 2013 Outlook 2013 Word 2010 Outlook 2010 Word 2007 Outlook 2007 Ayrıca… о-малко

và tạo một ablica ablica, bắt đầu bằng cách nhấp vào aka Show   /   a và adela acha a a a a 

Cách chuyển hàng thành cột trong word 2010 - Cách chuyển hàng thành cột trong word 2010

sự hình thành ablative

 1. dấu câu – dấu phẩy ata hoặc dấu phẩy – và để cho biết vị trí phân cách giữa một aloni và ablica. lưu ý :      o bạn có ham muốn a, hãy sử dụng các tab như một dấu chấm câu.
 2. Sử dụng một đoạn văn để chỉ ra cách bắt đầu đoạn văn này. Ví dụ về trụ trì và đánh dấu đoạn văn này thêm một bảng có 3 cột và 2 a:Cách chuyển hàng thành cột trong word 2010 - Cách chuyển hàng thành cột trong word 2010
 3. và, nếu bạn muốn chuyển đổi, sau      a>     ablica > thay thế     telist     a     .Cách chuyển hàng thành cột trong word 2010 - Cách chuyển hàng thành cột trong word 2010
 4. Trong hộp Chuyển đổi     , hãy chọn các     tùy chọn. Cách chuyển hàng thành cột trong word 2010 - Cách chuyển hàng thành cột trong word 2010Từ     kích thước của bảng     , hãy đảm bảo rằng số cột bạn muốn khớp. của Hành vi     và kết hợp tự động    của các hành động. Kelime tự động chọn các cột của bảng. Nếu bạn muốn phân biệt một trong những điều sau:    để    thực hiện    tùy chọn này, hãy di chuyển     chiều rộng của    khoảng   trắng, sử dụng chiều rộng    của khoảng trắng, thay đổi chiều rộng của khoảng trắng, thay đổi chiều rộng của bảo vệ, thay đổi chiều rộng của      không gian bảo vệ
 5. mụn tamam        . hình dạng được hình thành a để nhìn hay còn gọi là:Cách chuyển hàng thành cột trong word 2010 - Cách chuyển hàng thành cột trong word 2010

sự hình thành của hình thức

 1. реда аблицата, които искате да конвертирате в текст.
 2. В аздела Оформление   в  а    Данни щракнете образуване текст   .Cách chuyển hàng thành cột trong word 2010 - Cách chuyển hàng thành cột trong word 2010
 3. В полето  Преобразуване в текст под  Разделяне на текст с щракнете върху разделителния знак, който искате да използвате, на мястото на границата на колоната. Редовете ще бъдат разделени със знаци за абзаци.
 4. Bấm OK.
Cách chuyển hàng thành cột trong word 2010 - Cách chuyển hàng thành cột trong word 2010
Cách chuyển hàng thành cột trong word 2010 - Cách chuyển hàng thành cột trong word 2010
Cách chuyển hàng thành cột trong word 2010 - Cách chuyển hàng thành cột trong word 2010

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạnKhám phá nội dung đào tạoSở hữu tính năng mới đầu tiênTham gia Microsoft Office nội bộ

Excel cho Microsoft 365 Excel cho Microsoft 365 dành cho máy Mac Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 Xem thêm… Ít hơn

Khi bạn di chuyển hoặc sao chép các hàng và cột, Excel sẽ di chuyển hoặc sao chép mọi dữ liệu chứa trong các hàng và cột đó, bao gồm công thức và các giá trị kết quả, chú thích, định dạng ô cũng như các ô ẩn.

Nếu ô chứa công thức, các giá tham chiếu ô không được điều chỉnh. Do đó, nội dung của ô đã di chuyển hoặc sao chép và trong mọi ô trỏ tới chúng có thể hiển thị ô #REF! . Nếu điều đó xảy ra, bạn sẽ phải điều chỉnh thủ công các tham chiếu. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Phát hiện lỗi trong công thứcWindows macOS

Bạn có thể sử dụng lệnh Cắt hoặc lệnh Sao chép để di chuyển hoặc sao chép các ô, hàng và cột đã chọn nhưng bạn cũng có thể di chuyển hoặc sao chép các ô đó bằng cách sử dụng chuột.

Hãy làm theo các bước sau để di chuyển hoặc sao chép ô:

 1. Chọn ô, hàng hoặc cột mà bạn muốn di chuyển hoặc sao chép.
 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:
  • Để di chuyển hàng hoặc cột, trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, bấm vào Cắt .Cách chuyển hàng thành cột trong word 2010 - Cách chuyển hàng thành cột trong word 2010Phím tắt Nhấn CTRL+X.
  • Để sao chép hàng hoặc cột, trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, bấm vào Sao chép Cách chuyển hàng thành cột trong word 2010 - Cách chuyển hàng thành cột trong word 2010.Phím tắt: Nhấn CTRL+C.
 3. Bấm chuột phải vào hàng hay cột bên dưới hoặc bên phải vị trí bạn muốn di chuyển hoặc sao chép vùng chọn, rồi thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Khi bạn đang di chuyển hàng hoặc cột, bấm vào Chèn Các ô Đã cắt.
  • Khi bạn đang sao chép hàng hoặc cột, bấm vào Chèn Các ô Đã sao chép.Lưu ý: Nếu bạn bấm vào Dán Cách chuyển hàng thành cột trong word 2010 - Cách chuyển hàng thành cột trong word 2010 trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm (hoặc nhấn CTRL+V) thay vì bấm vào lệnh trên menu lối tắt, bạn sẽ thay thế nội dung hiện có của các ô đích.

Di chuyển hoặc sao chép các hàng và cột bằng cách sử dụng chuột

 1. Chọn hàng hoặc cột mà bạn muốn di chuyển hoặc sao chép.
 2. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:
  • Để di chuyển hàng hoặc cột, hãy trỏ vào viền của vùng chọn. Khi con trỏ trở thành con trỏ di chuyển Cách chuyển hàng thành cột trong word 2010 - Cách chuyển hàng thành cột trong word 2010, hãy kéo hàng hoặc cột đến một vị trí khác.
  • Để sao chép hàng hoặc cột, hãy nhấn giữ phím CTRL, đồng thời trỏ vào viền của vùng chọn. Khi con trỏ chuột trở thành con trỏ sao chép Cách chuyển hàng thành cột trong word 2010 - Cách chuyển hàng thành cột trong word 2010, hãy kéo hàng hoặc cột đến một vị trí khác.Quan trọng: Hãy đảm bảo rằng bạn nhấn giữ phím CTRL trong khi thực hiện thao tác kéo và thả. Nếu bạn nhả phím CTRL trước khi nhả nút chuột, bạn sẽ di chuyển hàng hoặc cột thay vì sao chép chúng.

  Khi bạn sử dụng chuột để chèn hàng hoặc cột đã sao chép hoặc cắt, nội dung hiện có của các ô đích sẽ được thay thế. Để chèn hàng và cột đã sao chép hoặc cắt mà không thay thế nội dung hiện có, bạn cần bấm chuột phải vào hàng hoặc cột bên dưới hay bên phải vị trí bạn muốn di chuyển hoặc sao chép vùng chọn, rồi bấm vào Chèn Các Ô Đã cắt hoặc Chèn Các ô Đã sao chép.Lưu ý: Bạn không thể di chuyển hay sao chép các hàng và cột không liền kề bằng chuột.

Di chuyển hoặc sao chép ô

 1. Chọn ô hoặc phạm vi ô bạn muốn di chuyển hoặc sao chép.
 2. Trỏ vào viền của ô hoặc dải ô bạn đã chọn.
 3. Khi con trỏ trở thành hình Cách chuyển hàng thành cột trong word 2010 - Cách chuyển hàng thành cột trong word 2010, hãy thực hiện một trong các bước sau:
Để Thực hiện như sau
Di chuyển ô Kéo các ô đến một vị trí khác.
Sao chép ô Nhấn và giữ OPTION, rồi kéo các ô đến một vị trí khác.

Lưu ý: Khi bạn kéo hoặc dán ô vào vị trí mới, nếu có dữ liệu đã có trước ở vị trí đó, Excel sẽ ghi đè dữ liệu gốc.

Di chuyển hoặc sao chép hàng hoặc cột

 1. Chọn hàng hoặc cột mà bạn muốn di chuyển hoặc sao chép.
 2. Trỏ vào viền của ô hoặc dải ô bạn đã chọn.
 3. Khi con trỏ trở thành hình Cách chuyển hàng thành cột trong word 2010 - Cách chuyển hàng thành cột trong word 2010, hãy thực hiện một trong các bước sau:
Để Thực hiện như sau
Di chuyển hàng hoặc cột Kéo hàng hoặc cột đến một vị trí khác.
Sao chép hàng hoặc cột Nhấn và giữ OPTION, rồi kéo hàng hoặc cột đến một vị trí khác.
Di chuyển hoặc sao chép dữ liệu giữa các hàng hoặc cột hiện có Nhấn giữ SHIFT và kéo hàng hoặc cột của bạn giữa các hàng hoặc cột hiện có. Excel tạo khoảng trống cho hàng hoặc cột mới.

Chuyển đổi cột thành hàng hoặc hàng thành cột

 1. Sao chép hàng hoặc cột mà bạn muốn hoán đổi.
 2. Chọn ô đích (ô đầu tiên của hàng hoặc cột mà bạn muốn dán dữ liệu) cho các hàng hoặc cột bạn đang hoán đổi.
 3. Trên tab Trang đầu, bên dưới Chỉnh sửa, bấm vào mũi tênbên cạnh Dán , rồi bấm vào Hoán đổi.Cách chuyển hàng thành cột trong word 2010 - Cách chuyển hàng thành cột trong word 2010Lưu ý: Các cột và hàng không thể chồng lấp lên nhau. Ví dụ: nếu bạn chọn các giá trị trong Cột C và cố gắng dán chúng vào một hàng chồng lên Cột C, Excel sẽ hiển thị thông báo lỗi. Khu vực đích của cột hoặc hàng đã dán phải nằm ngoài các giá trị gốc.

Xem thêm

Chèn hoặc xóa ô, hàng, cột

Cách chuyển hàng thành cột trong word 2010 - Cách chuyển hàng thành cột trong word 2010
Cách chuyển hàng thành cột trong word 2010 - Cách chuyển hàng thành cột trong word 2010
Cách chuyển hàng thành cột trong word 2010 - Cách chuyển hàng thành cột trong word 2010

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạnKhám phá nội dung đào tạoSở hữu tính năng mới đầu tiênTham gia Microsoft Office nội bộ

Cách chuyển hàng thành cột – cột thành hàng trong Word

Bạn có thể biết cách thay đổi nội dung hoặc xóa hàng và cột trong Excel, nhưng bạn đã biết cách để chuyển đổi hàng thành cột và ngược lại trong Word chưa? Với sự trợ giúp của Excel, bạn có thể chuyển hàng thành cột hoặc cột thành hàng của bảng trong Word một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy click vào nút dạng chữ thập như hình dưới đây để chọn và copy bảng trong Word. 

Bước 2: Tiếp theo, bạn mở một trang tính trong Excel và dán bảng trên vào trang tính.

Bước 3: Chọn và copy bảng trong Excel => click chuột phải vào ô trống, sau đó click vào Paste Special => Transpose (T) trong context menu.

Bước 4: Sau khi chuyển đổi, nếu một số đường viền của bảng bị xóa, bạn có thể chọn bảng và click vào Home => All Borders trong danh sách Border thả xuống.

Bước 5: Chọn và copy bảng đã được chuyển đổi, sau đó dán vào tài liệu Word. Bạn có thể nhìn thấy sự khác biệt sau khi chuyển đổi như sau:

Trên đây là những hướng dẫn về cách chuyển đổi hàng thành cột hoặc cột thành hàng trong Word với sự trợ giúp của Excel. Hi vọng các bạn có thể vận dụng nó trong thực tế để làm việc hiệu quả hơn. Chúc các bạn thành công.

Thời đại công nghệ 4.0 đang dần đi vào cuộc sống đòi hỏi mọi người phải tự trang bị kiến thức tin học cho phù hợp để có thể bắt kịp những thay đổi nhanh chóng này. Chẳng ai khác ngoài bạn hiểu mình cần trang bị thêm kiến thức gì. Hãy tìm hiểu ngay TẠI ĐÂY những khóa học hấp dẫn, có tính thực tế cao của Gitiho và đăng ký nhận tư vấn ngay hôm nay. Chi tiết tại Gitiho.com                Gitiho.com – Nền tảng học online duy nhất tại Việt Nam tập trung vào phát triển kỹ năng làm việc dành cho người đi làmVới sứ mệnh: “Mang cơ hội phát triển kỹ năng, phát triển nghề nghiệp tới hàng triệu người”, đội ngũ phát triển  Gitiho.com  đã và đang làm việc với những học viện, trung tâm đào tạo, các chuyên gia đầu ngành để nghiên cứu và xây dựng lên các chương trình đào tạo từ cơ bản đến chuyên sâu xung quanh các lĩnh vực: Tin học văn phòng, Phân tích dữ liệu, Thiết kế, Công nghệ thông tin, Kinh doanh, Marketing, Quản lý dự án…Gitiho tự hào khi được đồng hành cùng:

 • 50+ khách hàng doanh nghiệp lớn trong nhiều lĩnh vực như: Vietinbank, Vietcombank, BIDV, VP Bank, TH True Milk, VNPT, FPT Software, Samsung SDIV, Ajinomoto Việt Nam, Messer,…
 • 100.000+ học viên trên khắp Việt Nam

Tìm hiểu ngay các khóa học của Gitiho TẠI ĐÂY
WordCách chuyển hàng thành cột trong word 2010 - Cách chuyển hàng thành cột trong word 2010 0 câu trả lờiCách chuyển hàng thành cột trong word 2010 - Cách chuyển hàng thành cột trong word 2010 1786 lượt xemCách chuyển hàng thành cột trong word 2010 - Cách chuyển hàng thành cột trong word 2010 vỗ tay

0 Bình luận

Cách chuyển hàng thành cột cột thành hàng trong Word và Excel

Excel, Word 1 – Преобразувайте колони в редове, редове в колони в Excel

Както можете да видите в таблицата по-долу, те имат редове като колони на тази таблица и колони като редове на другата таблица. Няма да е необходимо да въвеждате и ремонтирате,  ThuThuat123.com  ще ви покаже как да го конвертирате само с няколко щраквания.

Cách chuyển hàng thành cột trong word 2010 -

Стъпка 1:  Маркирайте таблицата, която искате да преобразувате от колона в ред ред в колона.

Cách chuyển hàng thành cột trong word 2010 -

Стъпка 2:  Щракнете с десния бутон и натиснете  Копиране  или използвайте  клавишната комбинация Ctrl C .

Cách chuyển hàng thành cột trong word 2010 -

Bölüm 3:     mụn với oto, o bạn cần chuyển đổi bảng từ cột sang hàng, thành cột. Chọn     Transpose một    hoặc    nhấn phím T.

Cách chuyển hàng thành cột trong word 2010 -

aka đã hoàn thành quá trình hình thành từ một cột, olona trong Word. 2 – hình thức olons, olons Kelime

Sözcük một công cụ chuyển đổi a sang excel

Cách chuyển hàng thành cột trong word 2010 -

Bạn bôi đen bảng, sao chép nó vào Excel, sau đó   theo dõi quá trình hình thành các thuộc địa.

cảm ơn bạn, ăn atiyata, ah


Video Cách chuyển hàng thành cột trong word 2010

Có thể bạn quan tâm:  Cách đặt hình nền máy tính win 7